Tuy hơi ngốc nghếch nhưng t lại luôn hết lòng vì bạn, vì vs t ngoài tình thân ra,thứ tình cảm tôi cần nhất là tình bạn. Nhưng hết lần này đến lần khác,t thất vọng. T có hi vọng gì đâu mà phải lm cái kiểu đó
Mệt mỏi vì bạn vc
Thế cũng được, đừng nc, đừng nhìn mặt nhau nữa, và hơn hết hãy nhớ t đã.từng coi bạn là 1 trong những ng bạn đáng trân trọng suốt cuộc đời
Vĩnh biệt
Klq lắm nhưng bị ngã sưng cả môi :( (at xã nam thắng tiền hải thái bình)

Tuy hơi ngốc nghếch nhưng t lại luôn hết lòng vì bạn, vì vs t ngoài tình thân ra,thứ tình cảm tôi cần nhất là tình bạn. Nhưng hết lần này đến lần khác,t thất vọng. T có hi vọng gì đâu mà phải lm cái kiểu đó
Mệt mỏi vì bạn vc
Thế cũng được, đừng nc, đừng nhìn mặt nhau nữa, và hơn hết hãy nhớ t đã.từng coi bạn là 1 trong những ng bạn đáng trân trọng suốt cuộc đời
Vĩnh biệt
Klq lắm nhưng bị ngã sưng cả môi :( (at xã nam thắng tiền hải thái bình)